دفاع مقدس

آشنایی با دفاع مقدس

سم الله الرحمن الرحیم
همسرم ! راه خدا را انتخاب کن که جز این راه دیگری برای خوشبختی وجود ندارد
. . . ملیحه جان همانطوری که میدانی احترام مادر واجب است . اگر انسان کوچکترین ناراحتی داشته باشد اولین کسی که سخت ناراحت می شود مادراست که همیشه به فکر فرزند یعنی جگرگوشه اش می باشد. . .
. . . ملیحه جان اگر مثلا نیم ساعتی فکر کردی راجع به موضوعی هرگز به تنهایی فکر نکن حتما از قرآن مجید و سخنان پیامبران - امامان استفاده کن و کمک بگیر- نترس هر چه می خواهی بگو. البته درباره هر چیزی اول فکر کن . هر چه که بخواهی در قرآن مجید هست مبادا ناراحت باشی همه چیز درست می شه ولی من می خواهم که همیشه خوب فکر کنی . مثلا وقتی یک نفر به تو حرفی می زند زود ناراحت نشو درباره اش فکر کن ببین آیا واقعا این حرف درسته یا نه . البته بوسیله ایمانی که به خدا داری.
ملیحه جان به خدا قسم مسلمان بودن تنها فقط به نماز و روزه نیست البته انسان باید نماز بخواند و روزه هم بگیرد . اما برگردیم سرحرف اول اگر دوستت تو را ناراحت کرد بعد پشیمان شد و به تو سلام کرد و از تو کمک خواست حتما به او کمک کن . تا میتونی به دوستانت کمک کن و به هر کسی که می شناسی و یا نمی شناسی خوبی کن. نگذار کسی از تو ناراحت بشه و برنجه.
هر کسی که به تو بدی می کند حتما از او کناره بگیر و اگر روزی از کار خودش پشیمون شد از او ناراحت نشو. هرگز بخاطر مال دنیا از کسی ناراحت نشو.
ملیحه جون در این دنیا فقط پاکی، صداقت ،ایمان ، محبت به مردم ، جان دادن در راه وطن ، عبادت باقی می ماند. تا می تونی به مردم کمک کن . حجاب ، حجاب را خیلی زیاد رعایت کن . اگه شده نان خشک بخور ولی دوستت ، فامیلت را که چیزی نداره، کسی که بیچاره است او را از بدبختی نجات بده. تا میتونی خیلی خیلی عمیق درباره چیزی فکر کن. همیشه سنگین باش. زود از کسی ناراحت نشو از او بپرس که مثلا چرا اینکار را کردی و بعد درباره آن فکر کن و تصمیم بگیر. . .
. . . ملیحه به خدا قسم به فکر تو هستم ولی می گویم شاید من مردم باید ملیحه ام همیشه خوشبخت باشد . هرگز اشتباه فکر نکند . همیشه فقط راه خدا را انتخاب بکند . چون جز این راه راه دیگری برای خوشبختی وجود ندارد .
ملیحه باید مجددا قول بدهی که همیشه با حجاب باشی . همیشه با ایمان باشی . همیشه به مردم کمک کنی . به همه محبت کنی . در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است و راه خداست . . .
. . . اگه می خواهی عباس همیشه خوشحال باشد باید به حرفهایم گوش کنی . ملیحه هرچقدر میتونی درس بخون . درس بخون درس بخون . خوب فکر کن . به مردم کمک کن . کمک کن خوب قضاوت کن . همیشه از خدا کمک بخواه . حتما نماز بخون . راه خدا را هرگز فراموش نکن . . .
. . . همیشه بخاطرت این کلمات بسیار شیرین و پر ارزش را بسپار « کسی که به پدر و مادرش احترام بگذارد ، یعنی طوری با آنها رفتار کند که رضایت آنها را جلب نماید ، همیشه پیش خداوند عزیز بوده و در زندگی خوشبخت خواهد بود . . .
ملیحه مهربانم هروقت نماز میخونی برام دعا کن .


نوشته شده در یکشنبه چهاردهم آبان 1391ساعت 15:55 توسط زهرا محمدیان| |

شهیده فهیمه سیاری(طلبه شهید)متولد:1339تهران

محل شهادت:بانه

شهیده فهیمه سیاری دوره ابتدایی وراهنمایی رادرتهران سپری کردوسپس به همراه خانواده به زنجان رفت.

ازآنجاکه در زنجان برای دختران رشته ریاضی فیزیک وجودنداشت به ناچاربه همراه چندنفردیگردردبیرستان پسرانه امیرکبیرادامه تحصیل داد.

درسال57ازدبیرستان آذردررشته ی ریاضی فیزیک فارق التحصیل شد.

زنجان درسالهای 56و57درتب وتاب انقلاب می سوخت وخشم ونفرت ازستم وتباهی ازهرسوزبانه می کشید.

مسجدولی عصر(عج)پایگاه انقلاب بودوفهیمه باحضورسبزش درآنجادل به زمزمه ی بیداری سپرد

وچون آیت الله مشکینی وآقای رضوانی به زنجان آمده بودندازوجودحوزه علمیه خواهران درقم آگاه شدوتصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به آنجابرود.

فهیمه درسال 57عازم قم شدوازحوزه علمیه شهیدقدوسی بهره گرفت.اودوسال درمکتب توحیدازخرمن معارف دینی خوشه برچید.

امادل وجانش بی قرارقله های پرواز به سوی شهادت بود.

پس ازپیروزی انقلاب گروهک های معاندغرب کشوربه ویژه کردستان رابه آشوب کشیدندوآنجاراعرصه تاخت وتازخودقراردادند.

خطرنفوذمکاتب وفرهنگ های الحای درمیان نوجوانان دلسوزان دین رابر آن داشت تاهرچه زودتربه آن دیارسفرکنندونوجوانان راازخطرجهالت برهانند.

ازهمین روفهیمه نیزدر6آذر1359برای انجام وظیفه یالهی به همراه یکی ازیارانش راهی بانه شد.

فهیمه درداخل ماشین نشسته است وبه دوستش می گوید:"احساس راحتی می کنم دیگرازراه دورشاهدنیست بلکه خودنیزدرجریان هستم."

وبه آرامی شروع به خواندن قرآن می کند.

ناگهان صدای رگبارگلوله ازهرطرف ماشین آنهاراهدف قرارمی دهد.راننده فریادمی زند:"سرهایتان راپایین بیاورید."

وفهیمه سرش راروی دامن دوستش می گذارد.یکی ازخواهران ازناحیه دست مجروح می شود

وراننده نیزازناحیه کتف مجروح می شودوبا سختی تمام اتومبیل رادرناحیه متروکی متوقف می کند.

راننده برای پانسمان کتفش پیاده می شود.دوست فهیمه برای درمان دوست دانشجویش قصدمی کند ازماشین پیاده ش
ودکه بردامن خودخون مشاهده می کند.

فهیمه باچشمان خونین خدارابه تماشانشسته است.

اصابت گلوله ازچشمان فهیمه به مغزش باعث شهادت اوشده است.

فهیمه این راه طولانی بیابان رابابالهایی سرخ وچشمانی سرخ تراینگونه کوتاه کردوخط سرخ پیشوای خودحسین علیه السلام رااین گونه ادامه داد.


شادی روح این طلبه شهیده صلوات

نوشته شده در سه شنبه دوم آبان 1391ساعت 2:24 توسط زهرا محمدیان| |
شهیده بتول عسگری


7ساله بودکه وارددبستان شدوقدم درراه علم ودانش گذاشت.دبستان رادرمدرسه دانش پشت سرگذاشت

وبرای ادامه تحصیل واردهنرستان شدودیپلم خانه داری گرفت.

ولی انگارمیل به دانش دروجوداوروزبه روزشعله ور میشدوبه همین دلیل پس ازچندسال موفق به اخذدیپلم ادبی شد

وبه همین جهت درسال1334درتربیت معلم اصفهانپذیرفته شدودوره تربیت معلم راباموفقیت به انجام رساند.

اوبه یادگیری وآموزش علم مشغول بودودراین زمینه فعالیت می کرد.کم کم ساواک هم اورانشانه کرده بودوبه دنبال فرصتی برای دستگیری اش بود.

آقاحبیب که فردی انقلابی بودمهندس متالوژی وپسری 27ساله ومومن بودبه خواستگاری خانم عسگری آمد.

اوشخصی بودکه دکتربهشتی اورابه لیاقت وکاردانی توصیف کرده

وشهیدمفتح درباره اوگفته بود:من ازاستقامت مهندس خلیفه سلطانی زیرشکنجه های دژخیمان درسهاگرفتم.

مقدمات ازدواج فراهم شدوعروس ودامادفقط یک حلقه بادوردیف نگین خریدند.

موذن اذان صبح راگفت وهمه مهمان هابه همراه عروس وادمادبه نمازجماعت ایستادندوبعدازآن صیغه عقدجاری شد.

چندهفته بعدخانم عسگری بدون جهزیه واردخانه همسرشد.این ازشرایط خواستگاری بودکه جهزیه آورده نشود.

آقاحبیب وخانم عسگری هم قبل ازانفلاب وهم چندسال بعدازانقلاب با تمام وجوشان فعالیت می کردند.خانم عسگری شجاعت زیادی داشت.

قبل ازانقلاب سخنرانی که می کرددورتادورمحل راماموران احاطه می کردندامااوبه راحتی حرفش را می زد.

بعدازانقلاب هم منافقین گفته بودندآقاحبیب راتروروهمسرش رادستگیرخواهیم کرد.

نتیجه ی 5سال زندگی مشترکشان 2پسربه نامهای روح الله ومحمدکاظم بود.بااینکه بچه هاکوچک بودندولی مانع فعالیت های مادرنمی شدند.

بعدازانقلاب آقاحبیب مسئول سپاه اصفهان شدوهمسرش هم واحدخواهران سپاه رااداره می کرد.

به آقاحبیب خبردادندکه منطقه هفت کشور(کرمانشاه وسنندج وایلام)به شمااحتیاج دارند.

آقاحبیب وهمسرش باهم رفتند.همیشه باهم بودند.

بعضی اوقات خانم عسگری می گفتند:می دانم آقاحبیب شهیدمی شودشمارابه خدابرای من هم دعاکنیدتاباهم باشیم.

آقاحبیب وخانم عسگری تاعصرچهارشنبه اصفهان بودند.منافقین ازقبل اعلام کرده بودندترورشان می کنیم وبه همین دلیل آقاحبیب بانام مستعاربلیط اتوبوس می گرفت.

ظهرجمعه بودوهمه برای اقامه نمازجمعه رفته بودندکه بااعلام خبرانگارآسمان وزمین برای کسانی که آنهارامی شناختندسیاه شد.


خبردرذهن هاتداعی می کردکه:

قائم مقام سپاه منطقه 7کشوربرادرخلیفه سلطانی وهمسرش بتول عسگری وفرزندشان روح الله دریک سانحه تصادف به شهادت رسیدند.


می گوینددرچهل سالگی انسان کامل می شوددرسال 1361خانم عسگری چهل سال داشت وهمانطورکه آرزویش بودبه کمال حقیقی پیوست.نثارروح طیبه این شهیده وهمسر وفرزندشهیدش صلوات
نوشته شده در سه شنبه دوم آبان 1391ساعت 2:21 توسط زهرا محمدیان| |

 

شهیده نسرین افضلمتولدسال 1338استان فارس

محل شهادت:مهاباد

اودوران کودکی رابه عطرعطوفت مادری نیک روش وبه همت واهتمام پدری مخلص ومتدین باشرافت گذراند.

وی دردوران تحصیل به عنوان یکی ازدانش آموزان پرشعوروباشوربربسیاری ازنابسامانی هادررژیم طاغوت خردمندانه اعتراض کرد

تاجایی که موردتعقیب نیروهای امنیتی قرارگرفت.

این شهیده پس ازپایان تحصیل دردوران دبیرستان باروحی سرشارازپیوستگی به درگاه احدیت باحضورموثردرکمیته امدادسپاه وجهادسازندگی باخدمت به محرومان

روستایی بیشترین قرب به پروردگاررابرای خود کسب می کرد.

شهیده افضل درآغازسال 1360بامشورت برادربزرگوارش شهید(احمدافضل)بافراخوان جهادسازندگی شیرازبه همراه جمعی ازخواهران متعهدبه کردستان اعزام شد


وتمام وقت خویش درمهابادبه مجاهدت پرداخت.وی مدتی مسئولیت تبلیغات وانتشارات سپاه مهابادرابرعهده گرفت ودرعین حال بادیگرارگان ها همکاری داشت.

وی به خاطرنیازشدیدآموزش وپرورش به مربی باعنوان مربی تربیتی درمهابادمشغول به کارشدوهمزمان معلمان نهضت سوادآموزی نیزتحت تعلیم اوقرارگرفتند.

پس ازازدواج باوجودفعالیت زیاداجتماعی آنگاه که به کاشانه اش بازمی گشت باذوق وظرافتی ستودنی خانه ساده وبی پیرایه رابه بهشتی روح بخش تبدیل کرد.

این شهیده درآخرین شب فروزندگی اش باوجودتب شدیدوبیماری ازهمسرش خواست که اورابه مجلس دعای توسل برساند.

باوجوداصرارهمسرش برای استراحت درمراسم دعاحضوریافت وبه گفته دوستانش آن شب مثل همیشه به شدت منقلب بود.

مراسم دعاونیایش به پایان رسیدواین شهیده درحالی که برای مراجعت به منزل سواراتومبیل بوددرمسیربه کمین عوامل پلیدآمریکاافتاد

ودرآن جمع تنهاشهیده نسرین مورداصابت گلوله دشمن قرارگرفت .

وازآنجاکه همیشه آرزوداشت مانندشهیدمطهری به شهادت برسد

پس ازیک سال حضوردرمهاباددرشامگاه 10 تیر61دراوج خلوص وخدمت به اسلام بهآرزوی دیرین خودرسید.نثارروح این شهیدبزرگوارصلوات

نوشته شده در سه شنبه دوم آبان 1391ساعت 2:20 توسط زهرا محمدیان| |
درمیان شهدای جنگ تحمیلی تعدادشهدای زن هم چشمگیراست
نوشته شده در سه شنبه دوم آبان 1391ساعت 2:15 توسط زهرا محمدیان| |
درطول دفاع مقدس داستان دلاوری مردان جان برکف رابارهاوبارهاشنیده ایمامابایدبدانیم که نقش زنان نیزدرآن سالهاکمترازمردان نیست


نوشته شده در سه شنبه دوم آبان 1391ساعت 2:14 توسط زهرا محمدیان| |

عمليات‌هاي فتح‌المبين الي بيت‌المقدس (‌آزادسازي خرمشهر)، خيبر، بدر، والفجر8،‌ كربلاي‌4 و كربلاي5، هفت عمليات بسيار بزرگ هشت سال جنگ تحميلي به شمار مي‌روند كه هر كدام حاوي آمار و ارقام جالب توجهي هستند.

چنانچه در مجموع در دو عمليات فتح‌المبين و الي بيت‌المقدس در فاصله زماني يك ماه از هم چيزي در حدود هشت هزار مترمربع از كشورمان آزاد شد و 30 هزار نفر از ارتش بعث به اسارت درآمدند.ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه دوم آبان 1391ساعت 2:5 توسط زهرا محمدیان| |

شهيدان و آمارها

شهيدان دفاع مقدس نيز فارغ از جايگاه ملكوتي و زندگي درس‌آموزشان از حيث آمار نيز بسيار حائز اهميت و در بررسي اين آمارها به نكات جالبي بر‌مي‌خوريم.

به‌عنوان نمونه استان اصفهان، يكي از استان‌هاي مياني كشور، با وجود فاصله بسياري كه از خطوط اصلي نبرد داشت،‌ با 23 هزار شهيد، بيشترين شهيد را نسبت به جمعيت خود تقديم نظام اسلامي كرده است.

استاني كه سردار نامي آن يعني شهيد حسين خرازي، اولين تيپ سپاه به نام تيپ 14 امام حسين(ع) را سال 1360 بنيان نهاد.ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه دوم آبان 1391ساعت 2:2 توسط زهرا محمدیان| |

نوشته شده در دوشنبه یکم آبان 1391ساعت 15:39 توسط زهرا محمدیان| |
بسیج نماد توانمندی انقلاب اسلامی بوده و نقش آن در شكست توطئه‌ها و ترفتدهای جنگ نرم انكارناپذیر است.
نهاد بسیج با توانایی‌های بسیار در تمام زمینه‌ها منشا خدمات گسترده در عرصه‌های مختلف طی طول تاریخ این انقلاب بوده است.
اصلی‌ترین و فراگیرترین رویكرد بسیج در شرایط كنونی، رویكرد فرهنگی و مقابله با جنگ نرم دشمنان است.
بسیج نهادی متشكل از همه آحاد جامعه است كه با توانایی‌های مختلف در راستای تداوم این نظام مقدس با توجه به وظایف محوله تلاش می‌كند.
دشمن در جنگ نرم قصد دارد پایه‌های ایمان و اعتقاد مردم را تضعیف كند كه باید با برگزاری برنامه‌های كیفی مانع از تحقق اهداف دشمن شد.
اگر وحدت ملی خدشه‌دار شود بازدارندگی نظامی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
بسیج طبق ضرورت‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هر صحنه‌ای كه لازم باشد حضور می‌یابد.
با توجه به اینكه جنگ نرم موجب تغییر الگوی فرهنگی در شرایط حساس می‌شود، مسئولان بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها طبق منویات رهبری افسران جوان جنگ فرهنگی هستند و نقش بسیار موثری در شكست توطئه‌های دشمنان در جنگ نرم دارند. بسیج با اشاره رهبری و تبعیت از آن در همه صحنه‌های انقلاب حضور دارد و به وظیفه خود عمل می‌كند.
هدف دشمن و استكبار جهانی نابود كردن نظام ولایی است و بسیجیان با عمق بخشی داخلی، بصیرت و ولایت‌مداری یك لحظه و یك گام عقب‌نشینی نمی‌كنند.
وظیفه بسیجیان این است كه با بصیرت، شناخت و موقعیت جایگاه امام (ره)، توطئه‌های استكبار جهانی را خنثی كنند.


نوشته شده در دوشنبه یکم آبان 1391ساعت 15:38 توسط زهرا محمدیان| |

نام بسيج وتكليف گويي بسيج در گستره زمان در هم تنيده شدهه كه بسيجي اين چنين در هر شرايطي مصالح عاليه نظام را رصد كرده و خود را در وسط معركه مي افكند . ديروز پير جماران فرمود : انقلاب ما انفجار نور بود . بسيجي رفت ،سلاح بر دوش ، ظفري آفريد كه جهان انگشت تحير به دندان گرفت

وامروز كه مرادش حضور با بصيرت را در وسط ميدان همچنان وپررنگ تر از هميشه مي خواهد تا ارز هاي اصلي اسلاام و انقلاب حفظ شود او با كسب بينش ودرايت قطعا سعي خواهد كرد پرده هاي فريب كاري و تزوير را از صحنه خود وديگران كنار زند و به فضل الهي و در پرتوفرمايشات رهبري ، مكر مكاران را باطل و بارديگر دشمنان را نا اميد كرده تا عصبانيت خود بميرند .

آري قطعا با بصيرت كامل وبا حضورپررنگ خود حماسه اي بسيار زيباتر ،شگفت تر از پيروزي انقلاب بهمن 57 در 22 بهمن 88 را خواهد آفريد

تا بسيجي به تن خسته خود جان دارد

دين اسلام در اين ملك نگهبان دارد


نوشته شده در دوشنبه یکم آبان 1391ساعت 15:37 توسط زهرا محمدیان| |
بسيج رمز پايداري ، ماندگاري و عزت ملي است
اين جمله از سخنان ارزشمند اخير رهبر عزيزمان در جمع بسيجيان سلحشور مي باشد.
 
بسیج نماد توانمندی انقلاب اسلامی بوده و نقش آن در شكست توطئه‌ها و ترفتدهای جنگ نرم انكارناپذیر است.
نهاد بسیج با توانایی‌های بسیار در تمام زمینه‌ها منشا خدمات گسترده در عرصه‌های مختلف طی طول تاریخ این انقلاب بوده است.
اصلی‌ترین و فراگیرترین رویكرد بسیج در شرایط كنونی، رویكرد فرهنگی و مقابله با جنگ نرم دشمنان است.
بسیج نهادی متشكل از همه آحاد جامعه است كه با توانایی‌های مختلف در راستای تداوم این نظام مقدس با توجه به وظایف محوله تلاش می‌كند.
دشمن در جنگ نرم قصد دارد پایه‌های ایمان و اعتقاد مردم را تضعیف كند كه باید با برگزاری برنامه‌های كیفی مانع از تحقق اهداف دشمن شد.
اگر وحدت ملی خدشه‌دار شود بازدارندگی نظامی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
بسیج طبق ضرورت‌های انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هر صحنه‌ای كه لازم باشد حضور می‌یابد.
با توجه به اینكه جنگ نرم موجب تغییر الگوی فرهنگی در شرایط حساس می‌شود، مسئولان بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها طبق منویات رهبری افسران جوان جنگ فرهنگی هستند و نقش بسیار موثری در شكست توطئه‌های دشمنان در جنگ نرم دارند. بسیج با اشاره رهبری و تبعیت از آن در همه صحنه‌های انقلاب حضور دارد و به وظیفه خود عمل می‌كند.
هدف دشمن و استكبار جهانی نابود كردن نظام ولایی است و بسیجیان با عمق بخشی داخلی، بصیرت و ولایت‌مداری یك لحظه و یك گام عقب‌نشینی نمی‌كنند.
وظیفه بسیجیان این است كه با بصیرت، شناخت و موقعیت جایگاه امام (ره)، توطئه‌های استكبار جهانی را خنثی كنند.


نوشته شده در دوشنبه یکم آبان 1391ساعت 15:34 توسط زهرا محمدیان| |
پیر جماران

«بخشی از نامه اخلاقی امام خمینی(ره) به فرزندانشان»

نامه ای است از پدری پیر فرسوده، که عمر خود را به مشتی الفاظ و

مفاهیم به پایان رسانده، و زندگی خویش را در لاک خویشتن تباه نموده،

و اکنون نفس های آخرین را با تأسف از گذشته خود می کشد، به فرزند

جوانی که فرصت دارد چون « عِبادُ الله الصالِحین » در فکر رهانیدن خود

از تعلق به دنیا که دام ابلیس پلید است، باشد.

پسرم! نه گوشه گیری صوفیانه دلیل پیوستن به حق است و نه ورود

به جامعه و تشکیل حکومت، شاهد گسستن از حق؛ میزان در اعمال،

در انگیزه های آنهاست.

پسرم! سوره حشر را مطالعه کن که گنجینه هایی از معارف و تربیت در

آن هست و ارزش دارد که انسان یک عمر در آن ها تفکر کند و از آن ها

به مدد الهی توشه بردارد...ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه یکم آبان 1391ساعت 15:15 توسط زهرا محمدیان| |

 

 ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه یکم آبان 1391ساعت 15:7 توسط زهرا محمدیان| |

صدام حسین برای تحقیر کردن خلبانان ایرانی در تلوزیون عراق گفت:

به هر خلبان ایرانی که به 50 مایلی نیروگاه بصره نزدیک شود- حقوق یک سال نیروی هوایی عراق را جایزه خواهم داد . . . و 150 دقیقه بعد از مصاحبه صدام- عباس دوران و حیدریان و علیرضا یاسینی- نیروگاه بصره را بمباران کردند.

با این عملیات جواب گستاخی صدام داده شد و در حقیقت خود صدام تحقیر شد .

غروب همان روز خبرنگار رادیو بی بی سی اعلام کرد: من امروز با آقای صدام حسین رئیس جمهور عراق، مصاحبه داشتم و ایشان با اطمینان خاطر از دفاع قدرتمند هوایی خود در راه محافظت از نیروگاه ها، تاسیسات و دیگر منابع اقتصادی عراق در برابر حملات و تهاجم خلبانان ایرانی سخن می گفت. ولی من هنوز مصاحبه او را تنظیم نکرده بودم که نیروی هوایی ایران نیروگاه بصره را منهدم کرد.

اینک جنوب عراق در خاموشی فرو رفته و چراغ قوه در بازارهای عراق بسیار نایاب و گران شده است چون با توجه به خسارات وارد به نیروگاه، تا چند روز آینده برق وصل نخواهد شد.

سپس این خبرنگار با لبخندی تمسخر آمیز گفت: البته هنوز فرصتی پیش نیامده که من از صدام حسین سوال کنم چگونه جایزه خلبانان ایرانی را تحویل خواهند داد.

.........

درود بر شرف ملت ایران و جوانان شهید ایرانی


نوشته شده در دوشنبه یکم آبان 1391ساعت 3:5 توسط زهرا محمدیان| |


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه یکم آبان 1391ساعت 3:1 توسط زهرا محمدیان| |


ادامه مطلب
نوشته شده در دوشنبه یکم آبان 1391ساعت 2:56 توسط زهرا محمدیان| |
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin
لوگوی دوستان